ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Σύστημα αποχέτευσης στα κτήρια

Σύστημα αποχέτευσης στα κτήρια

Σύστημα αποχέτευσης στα κτήρια

Με τον όρο αποχέτευση εννοούμε τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων και των όμβριων υδάτων μιας αστικής περιο­χής (πόλης ή οικισμού) μέχρι το σημείο διάθεσής τους.Το σύστημα αποχέτευσης του κτηρίου διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες. Στην αποχέτευση των όμβριων και την αποχέτευση των λυμάτων. H συγκέντρωση και διοχέτευση των αποβλήτων γίνεται μέσω των υποδοχέων και του συστήματος σωληνώσεων, που στο σύνολό τους αποτελούν το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου. Εφόσον υπάρχει αυτό, καταλήγει στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο, ενώ διαφορετικά καταλήγει σε βόθρο. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι ένα σύνολο από αγωγούς. Συλλέγουν και μεταφέρουν τα λύματα ή/και τα όμβρια, εξοπλισμένα με τα κατάλληλα τυπικά και ειδικά τεχνικά έργα. Διευκολύνουν τη ροή στο δίκτυο και επιτρέπουν τη συντήρηση του.

Σύστημα αποχέτευσης
Σύστημα αποχέτευσης στα κτήρια

Το δίκτυο ομβρίων υδάτων είναι υπεύθυνο για την συλλογή και απομάκρυνση του βρόχινου νερού και την διοχέτευσή του σε κάποιον αποδέκτη, π.χ. ένα ποτάμι.Το δίκτυο αστικών λυμάτων είναι υπεύθυνο για την:

  • συλλογή
  • απομάκρυνση
  • διοχέτευση των οικιακών υγρών αποβλήτων σε μια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα καταλήξουν σε κάποιον αποδέκτη, π.χ. ένα ποτάμι. Ας ρίξουμε όμως μια γρήγορη ματιά πως λειτουργούν τα εν λόγω συστήματα…

Αγωγοί αποχέτευσης

Τα τμήματα των αγωγών διαιρούνται σε γενικούς, κύριους και δευτερεύοντες.Ο γενικός αγωγός:Συγκεντρώνει τα λύματα των σωληνώσεων του δικτύου και τα οδηγεί στον υπόνομο ή στο βόθρο. Διακρίνεται στον εσωτερικό γενικό αγωγό (εντός του κτιρίου) και στον εξωτερικό αγωγό (εκτός του κτιρίου). O εσωτερικός αγωγός καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο, το οποίο χρησιμεύει για την επιθεώρηση της λειτουργίας του γενικού αγωγού. O εξωτερικός γενικός αγωγός συνδέει τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στο κεντρικό φρεάτιο και τα οδηγεί στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο ή στο βόθρο.Kύριοι αγωγοί ή κάθετες στήλες:Είναι οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι σωλήνες που συγκεντρώνουν τα λύματα από τους δευτερεύοντες αγωγούς και τα μεταφέρουν στο γενικό εσωτερικό αγωγό.Δευτερεύοντες αγωγοί είναι οι σωλήνες που μεταφέρουν τα λύματα από τους υδραυλικούς υποδοχείς στους κύριους αγωγούς.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις, μέσα στις οποίες το νερό πρέπει να κινείται απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα να διατηρείται ο αερισμός. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της διατομής του αγωγού αερισμού, ενώ ο αερισμός μπορεί να είναι είτε άμεσος είτε έμμεσος. Στον άμεσο αερισμό του δικτύου ο σωλήνας της αποχέτευσης χρησιμοποιείται και ως σωλήνας αερισμού, αφού εκτείνεται έως τη στέγη ή το δώμα, ενώ στον έμμεσο αερισμό τοποθετείται επιπρόσθετα ένας σωλήνας παράλληλος του κύριου αγωγού της αποχέτευσης. Το διάγραμμα ροής του αποχετευτικού δικτύου συμπληρώνουν οι αγωγοί υδροσυλλογής των ομβρίων της στέγης που τα οδηγούν στην υδρορρόη και τα επιφανειακά αποστραγγιστικά κανάλια απορροής που μεταφέρουν τις επιφανειακές συγκεντρώσεις του νερού στους υπαίθριους χώρους προς το κεντρικό φρεάτιο.Έτσι, το σύστημα αποχέτευσης του κτιρίου αποτελείται από δίκτυο οριζόντιων και κατακόρυφων σωλήνων, από τα σιφόνια του δαπέδου, του δώματος και των υδραυλικών υποδοχέων, τα φρεάτια επιθεώρησης και το δίκτυο σωληνώσεων αερισμού του δικτύου.

Σύστημα αποχέτευσης σε όλα τα κτήρια

Σε κάθε κτήριο, τα δίκτυα αποχέτευσης και όμβριων υδάτων είναι ξεχωριστά συστήματα.Το δίκτυο όμβριων υδάτων μας προστατεύει από τις πλημμύρες. Το δίκτυο αποχέτευσης προστατεύει την υγεία μας και το περιβάλλον. Οι κανονισμοί θέτουν κάποιους βασικούς κανόνες οι οποίοι είναι γενικοί για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Οι βασικότεροι εξ αυτών είναι :

  • η ελεύθερη αποχέτευση των όμβριων υδάτων
  • η στεγανότητα
  • η ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων
  • η ελάχιστη πίεση των αγωγών

Ακόμα επιβάλλεται η εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό των σωληνώσεων, η αποχέτευση των λυμάτων χωρίς κίνδυνο εμφράξεως, η κατά το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία του δικτύου, ώστε να μπορούν να λειτουργούν κανονικά τα σιφόνια. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του να λειτουργούν όλα τα συστήματα αποχέτευσης στην εντέλεια εφόσον όπως είδαμε μεταφέρουν λύματα από λουτρά και κουζίνες. Έτσι προστατεύουμε την υγεία μας και το περιβάλλον.

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακίνητων θα πρέπει να φροντίζουν όλα αυτά τα συστήματα να λειτουργούν σωστά. Πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι λύματα δεν εισέρχονται στο σύστημα αποχέτευσης γύρω από το σπίτι τους. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων και αγωγών στην ιδιοκτησία τους μέχρι το σημείο σύνδεσης αποχέτευσης. Εάν εντοπιστεί διαρροή ή απόφραξη σε αυτούς τους σωλήνες, πρέπει να τη διορθώσουν. Το ίδιο ισχύει και για τους σωλήνες που οδηγούν στο σημείο σύνδεσης στο δρόμο. Σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες απόφραξης. Έχει μεγάλη σημασία να απευθυνθούμε στην καλύτερη και πιο αξιόπιστη.

Αποφράξεις Μελίσσια

Η εταιρεία Αποφράξεις Μελίσσια χάρη στη 40χρονη εμπειρία της προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα της αγοράς. Σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο της προσωπικό μας δίνουν 100% εγγυημένο αποτέλεσμα. Καλέστε την Αποφράξεις Μελίσσια για οτιδήποτε αφορά το αποχετευτικό σας σύστημα και επιπλέον αναθέστε της την τακτική συντήρησή τους. Έτσι θα είστε πάντοτε ξένοιαστοι και δεν θα απασχολήσει ποτέ ξανά βουλωμένο φρεάτιο ή φρακαρισμένη υδρορροή.

Σχολιάστε